“Nid trwy lu ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd,” medd Arglwydd y Lluoedd..

Secharia 4:6

Croeso

Newyddion diweddaraf

Y Cyfarfod Comisiynu

Cynhaliwyd Oedfa Comisiynu Susan Williams yn Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Cynllun Efe, Caersalem Caernarfon a Scripture Union Cymru yng Nghanolfan y Capel, Caeathro nos Iau, Hydref 18. Diolch yn fawr i bawb a ddaeth yno i ddathlu efo ni, ac i gyflwyno Susan a’r gwaith i ofal yr Arglwydd. Roedd yn braf iawn bod […]

Read Post

Cyfarfod Comisiynu

Cynhelir Cyfarfod Comisiynu Susan Williams yn Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Cynllun Efe, Caersalem a Scripture Union yng Nghanolfan y Capel, Caeathro am 7.00 o’r gloch nos Iau, Hydref 18, 2018 Croeso cynnes i bawb    

Read Post

Bore Hwyl

Cafwyd dwy awr lwyddiannus yn y Bore Hwyl yn Capel Coch ddydd Sadwrn, Hydref 6.  Trefnwyd ar gyfer plant dan 7 oed ac roedd yn braf iawn cael croesawu plant a’u rhieni i’r capel.  Roedd pawb yn amlwg wedi mwynhau’r neidio a’r paentio wynebau a’r gwaith crefft a’r canu a’r holl deganau.  Diolch yn fawr […]

Read Post

CIC LLANRUG

Bydd CIC Llanrug yn ail gychwyn yng Nghapel y Rhos am 7.00 o’r gloch, nos Wener Medi 21.  Croeso cynnes i bawb o oed ysgol uwchradd. Poster CIC Llanrug Tymor 1

Read Post