“Nid trwy lu ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd,” medd Arglwydd y Lluoedd..

Secharia 4:6

Croeso

Newyddion diweddaraf

Cyfarfod Comisiynu

CYFARFOD COMISIYNU Cynhelir CYFARFOD COMISIYNU Catrin Ruth Hampton yn Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Cynllun Efe, Caersalem Caernarfon a Scripture Union, nos Lun, Hydref 23, 2017, yn Capel Coch, Llanberis am 7.00 o’r gloch Dowch i ddathlu ac i geisio bendith Duw ar Catrin a’r gwaith.

Read Post

Gweithiwr Newydd – Croeso, Catrin

                          Newyddion da!  Mae Cynllun Efe wedi penodi Gweithiwr newydd.  Bydd Catrin Ruth Hampton yn cychwyn ei swydd newydd fel Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Efe ar Fedi 1af, 2017.  Mae hon yn swydd lawn amser mewn cydweithrediad ag Eglwys y Bedyddwyr yng […]

Read Post

Cynhadledd “Word Alive”

                  Wedi cael croeso cynnes iawn yng nghynhadledd Word Alive ym Mhrestatyn heddiw. Mewn dau gyfweliad yn y Babell Fawr cael cyfle i gyflwyno Cynllun Efe ac i sôn am ein gwaith. Cyfle arbennig i dynnu sylw at y gwaith o gofio fod yno gannoedd o bobl […]

Read Post

Gwaith ysgolion Efe

Ers i Andrew orffen ei waith gyda Chynllun Efe mae Susan Williams yn cynnal gwasanaethau yn ysgolion cynradd y dalgylch.  Diolch yn fawr iddi am ofalu am y rhan yma o waith Efe.  Mae wedi ymweld ag amryw o’r ysgolion cyn diwedd tymor y Pasg ac mae’n awyddus i ymweld â’r gweddill mor fuan â […]

Read Post