“Nid trwy lu ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd,” medd Arglwydd y Lluoedd..

Secharia 4:6

Croeso

Newyddion diweddaraf

CIC LLANRUG

Bydd CIC Llanrug yn ail gychwyn yng Nghapel y Rhos am 7.00 o’r gloch, nos Wener Medi 21.  Croeso cynnes i bawb o oed ysgol uwchradd. Poster CIC Llanrug Tymor 1

Read Post

Croeso, Susan

Mae’n braf cael dweud fod Susan Williams yn brysur yn barod yn ei swydd newydd fel Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Cynllun Efe.  Mae wedi cychwyn ers dechrau mis Medi.  Yn ogystal â gwaith Efe bydd Susan yn gweithio gydag eglwys Caersalem Caernarfon a Scripture Union Cymru.  Mae CIC Llanberis wedi cyfarfod yn barod a […]

Read Post

Ffarwelio â Catrin; a chroesawu Susan.

Mae’n chwith iawn gorfod cyhoeddi y bydd Catrin Hampton yn gadael ei swydd gyda Chynllun Efe (a Chaersalem, Caernarfon a Scripture Union Cymru) yr haf hwn. Mae hi a Corey ei gwr wedi cael eu penodi i swyddi gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn Sir Gaerfyrddin. Dymunwn yn dda i’r ddau wrth ddiolch i Catrin am […]

Read Post

Gwaith Ysgolion Tymor y Gwanwyn

Rydw i wrth fy modd yn cael ymweld ag Ysgolion y Fro er mwyn rannu neges o’r beibl gyda nhw, ac yn ddiolchgar dros ben i’r holl ysgolion sydd yn rhoi croeso mor gynnes i ni bob tro. Y tymor yma rydym yn edrych ar hanes Ruth a Naomi, gan ymchwilio’r thema o ‘glynnu gyda’n […]

Read Post