“Nid trwy lu ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd,” medd Arglwydd y Lluoedd..

Secharia 4:6

Croeso

Newyddion diweddaraf

Ffarwelio â Catrin; a chroesawu Susan.

Mae’n chwith iawn gorfod cyhoeddi y bydd Catrin Hampton yn gadael ei swydd gyda Chynllun Efe (a Chaersalem, Caernarfon a Scripture Union Cymru) yr haf hwn. Mae hi a Corey ei gwr wedi cael eu penodi i swyddi gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn Sir Gaerfyrddin. Dymunwn yn dda i’r ddau wrth ddiolch i Catrin am […]

Read Post

Gwaith Ysgolion Tymor y Gwanwyn

Rydw i wrth fy modd yn cael ymweld ag Ysgolion y Fro er mwyn rannu neges o’r beibl gyda nhw, ac yn ddiolchgar dros ben i’r holl ysgolion sydd yn rhoi croeso mor gynnes i ni bob tro. Y tymor yma rydym yn edrych ar hanes Ruth a Naomi, gan ymchwilio’r thema o ‘glynnu gyda’n […]

Read Post

Crws Ieuenctid, Coleg y Bala (Chwefror 16–18, 2018)

Waw!  Sôn am benwythnos llawn cyffro a hwyl gawsom yng Nghwrs Ieuenctid Coleg y Bala!  Cyrhaeddodd y bws mini nos Wener diwethaf i gludo criw ohonom o Lanberis a Chaernarfon i’r Bala, yn barod am benwythnos llawn gweithgareddau amrywiol a seminar ddyddiol i’n dysgu am y Beibl. Braf oedd gweld ffrindiau arbennig unwaith eto o […]

Read Post

Croeso Catrin

Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i’r Oedfa Gomisiynu yn Capel Coch nos Lun, Hydref 23.  Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr oedfa.  Diolch hefyd i bawb a fu’n trefnu’r bwyd a gafwyd wedi’r oedfa.  A diolch i Catrin am ddod atom.  A chroeso mawr!

Read Post