“Nid trwy lu ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd,” medd Arglwydd y Lluoedd..

Secharia 4:6

Croeso

Newyddion diweddaraf

Cyfarfod Ffarwelio ag Andrew

Cyfarfod Ffarwelio ag Andrew Settatree yng Nghapel y Rhos, Llanrug am 7.00 o’r gloch nos Fawrth, Chwefror 28, 2017   Dowch atom i ddiolch i Andrew am ei wasanaeth i ni dros yr 8 mlynedd a hanner ddiwethaf   Dymynwn bob bendith a llwyddiant i Andrew yn ei swydd newydd gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn […]

Read Post

Newyddion Ionawr 2017

ANDREW YN CAEL SWYDD NEWYDD Mae Andrew Settatree, ein Gweithiwr Ieuenctid, wedi derbyn swydd newydd fel Cynorthwyydd Gweinidogaethol gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ardal Llyn ac Eifionydd.  Bydd yn gadael ei swydd gyda Chynllun Efe ddiwedd Chwefror 2017. Mewn cyfarfod a gynhaliwyd bnawn Llun, Ionawr 9 penderfynodd Ymddiriedolwyr Cynllun Efe mai eu bwriad yw penodi […]

Read Post

Noson i bobl ifanc Blwyddyn 10 ac i fyny

Cynhelir noson i bobl ifanc blwyddyn 10 ac i fyny ar nos Fawrth Tachwedd 15 o 6.30 tan 7.30 yn Yr Institiwt, Llanrug.  Pwrpas y noson yma ydy i bobl ifanc blwyddyn 10 ac i gyny sydd wedi mynychu CIC Llanrug/Ciciau Llanberis (a’r rhai sydd ddim) gael noson o hwyl efo’i gilydd yn chwarae pwl, […]

Read Post