“Nid trwy lu ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd,” medd Arglwydd y Lluoedd..

Secharia 4:6

Croeso

Newyddion diweddaraf

Cynhadledd “Word Alive”

                  Wedi cael croeso cynnes iawn yng nghynhadledd Word Alive ym Mhrestatyn heddiw. Mewn dau gyfweliad yn y Babell Fawr cael cyfle i gyflwyno Cynllun Efe ac i sôn am ein gwaith. Cyfle arbennig i dynnu sylw at y gwaith o gofio fod yno gannoedd o bobl […]

Read Post

Gwaith ysgolion Efe

Ers i Andrew orffen ei waith gyda Chynllun Efe mae Susan Williams yn cynnal gwasanaethau yn ysgolion cynradd y dalgylch.  Diolch yn fawr iddi am ofalu am y rhan yma o waith Efe.  Mae wedi ymweld ag amryw o’r ysgolion cyn diwedd tymor y Pasg ac mae’n awyddus i ymweld â’r gweddill mor fuan â […]

Read Post

Pwyllgor Ymddiriedolwyr

Bydd Pwyllgor Ymddiriedolwyr Cynllun Efe yn cyfarfod yng Nghapel Caeathro am 4.00 o’r gloch ddydd Llun, Mawrth 20.

Read Post

Ffarwelio a Diolch i Andrew

Nos Fawrth, Chwefror 28, 2017, cafwyd cyfarfod arbennig iawn yng Nghapel y Rhos i ddiolch i Andrew Settatree am ei waith yn ein plith ym Mro’r Eco ers mis Hydref 2008. Llywyddwyd gan y Parchg Marcus Robinson.  Darllenwyd o’r Ysgrythur gan Colin Jones ac roedd y canu mawl yng ngofal Susan Williams. Diolchwyd i Andrew […]

Read Post