“Nid trwy lu ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd,” medd Arglwydd y Lluoedd..

Secharia 4:6

Croeso

Newyddion diweddaraf

Crws Ieuenctid, Coleg y Bala (Chwefror 16–18, 2018)

Waw!  Sôn am benwythnos llawn cyffro a hwyl gawsom yng Nghwrs Ieuenctid Coleg y Bala!  Cyrhaeddodd y bws mini nos Wener diwethaf i gludo criw ohonom o Lanberis a Chaernarfon i’r Bala, yn barod am benwythnos llawn gweithgareddau amrywiol a seminar ddyddiol i’n dysgu am y Beibl. Braf oedd gweld ffrindiau arbennig unwaith eto o […]

Read Post

Croeso Catrin

Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i’r Oedfa Gomisiynu yn Capel Coch nos Lun, Hydref 23.  Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr oedfa.  Diolch hefyd i bawb a fu’n trefnu’r bwyd a gafwyd wedi’r oedfa.  A diolch i Catrin am ddod atom.  A chroeso mawr!

Read Post

CYFARFOD COMISIYNU

Cyfarfod Comisiynu Catrin Hampton yn Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Cynllun Efe, Caersalem Caernarfon a Scripture Union  nos Lun, Hydref 23 am 7.00 o’r gloch yn Capel Coch, Llanberis. Bydd croeso cynnes i chi. Dowch i ddathlu’r penodiad ac i lawenhau gyda ni.

Read Post

Cyfarfod Comisiynu

CYFARFOD COMISIYNU Cynhelir CYFARFOD COMISIYNU Catrin Ruth Hampton yn Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Cynllun Efe, Caersalem Caernarfon a Scripture Union, nos Lun, Hydref 23, 2017, yn Capel Coch, Llanberis am 7.00 o’r gloch Dowch i ddathlu ac i geisio bendith Duw ar Catrin a’r gwaith.

Read Post