“Nid trwy lu ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd,” medd Arglwydd y Lluoedd..

Secharia 4:6

Croeso

Newyddion diweddaraf

Noson CIC ar y Fferm!

Er mwyn dathlu diwedd y tymor cynhaliwyd noson ar Fferm Hendy, ger Caernarfon i grwpiau CIC Llanberis, Llanrug a Chapel Caersalem.  Daeth rhyw 20 o bobl ifanc ac fe gawson nhw reid mewn treilar o gwmpas y fferm efo Aled, perchennog y fferm yn stopi bob hyn a hyn i’w cyflwyno i’r anifeiliaid ac egluro […]

Read Post

Adroddiad Cwpan CIC

Cynhaliwyd Cwpan CIC eto eleni ar Nos Fercher Gorffenaf 13 yng Nghanolfan Tyn-y-Nant ger Abererch.  Hwn oedd yr wythfed dro i’r twrnamaint gael ei gynnal.  Daeth 6 tîm i gystadlu, mwynhau a chael cyfle i glywed yr efengyl y tu allan i ddrysau capel neu eglwys. Fformat y twrnamaint oedd fel a ganlyn.  Chwaraeodd pawb […]

Read Post

Cwpan Ysgol Sul

Yng nghanol holl gyffro rhediad Cymru i rownd gynderfynol Euro 2016 roedd twrnamaint pêl-droed pwysig arall yn cael ei gynnal yn Llanrug ar nos Fawrth Gorffennaf 5ed – Cwpan Ysgol Sul.  Hwn oedd y chweched twrnamaint ers 2011. Daeth 6 tîm o wahanol ysgolion Sul Arfon i gystadlu am yr hawl i alw’u hunain yn bencampwyr Ysgolion […]

Read Post