“Nid trwy lu ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd,” medd Arglwydd y Lluoedd..

Secharia 4:6

Croeso

Newyddion diweddaraf

Bore Hwyl

Cafwyd dwy awr lwyddiannus yn y Bore Hwyl yn Capel Coch ddydd Sadwrn, Hydref 6.  Trefnwyd ar gyfer plant dan 7 oed ac roedd yn braf iawn cael croesawu plant a’u rhieni i’r capel.  Roedd pawb yn amlwg wedi mwynhau’r neidio a’r paentio wynebau a’r gwaith crefft a’r canu a’r holl deganau.  Diolch yn fawr […]

Read Post

CIC LLANRUG

Bydd CIC Llanrug yn ail gychwyn yng Nghapel y Rhos am 7.00 o’r gloch, nos Wener Medi 21.  Croeso cynnes i bawb o oed ysgol uwchradd. Poster CIC Llanrug Tymor 1

Read Post

Croeso, Susan

Mae’n braf cael dweud fod Susan Williams yn brysur yn barod yn ei swydd newydd fel Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Cynllun Efe.  Mae wedi cychwyn ers dechrau mis Medi.  Yn ogystal â gwaith Efe bydd Susan yn gweithio gydag eglwys Caersalem Caernarfon a Scripture Union Cymru.  Mae CIC Llanberis wedi cyfarfod yn barod a […]

Read Post

Ffarwelio â Catrin; a chroesawu Susan.

Mae’n chwith iawn gorfod cyhoeddi y bydd Catrin Hampton yn gadael ei swydd gyda Chynllun Efe (a Chaersalem, Caernarfon a Scripture Union Cymru) yr haf hwn. Mae hi a Corey ei gwr wedi cael eu penodi i swyddi gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn Sir Gaerfyrddin. Dymunwn yn dda i’r ddau wrth ddiolch i Catrin am […]

Read Post