Cyfarfod Comisiynu

CYFARFOD COMISIYNU

Cynhelir

CYFARFOD COMISIYNU

Catrin Ruth Hampton

yn Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd

Cynllun Efe, Caersalem Caernarfon a Scripture Union,

nos Lun, Hydref 23, 2017,

yn Capel Coch, Llanberis

am 7.00 o’r gloch


Dowch i ddathlu ac i geisio bendith Duw ar Catrin a’r gwaith.

Comments are closed.