CYFARFOD COMISIYNU

Cyfarfod Comisiynu

Catrin Hampton

yn Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd

Cynllun Efe, Caersalem Caernarfon a Scripture UnionĀ 

nos Lun, Hydref 23

am 7.00 o’r gloch

yn Capel Coch, Llanberis.

Bydd croeso cynnes i chi.

Dowch i ddathlu’r penodiad ac i lawenhau gyda ni.

Comments are closed.