Croeso Catrin

Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i’r Oedfa Gomisiynu yn Capel Coch nos Lun, Hydref 23.  Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr oedfa.  Diolch hefyd i bawb a fu’n trefnu’r bwyd a gafwyd wedi’r oedfa.  A diolch i Catrin am ddod atom.  A chroeso mawr!

Comments are closed.