Gwaith Ysgolion Tymor y Gwanwyn

Rydw i wrth fy modd yn cael ymweld ag Ysgolion y Fro er mwyn rannu neges o’r beibl gyda nhw, ac yn ddiolchgar dros ben i’r holl ysgolion sydd yn rhoi croeso mor gynnes i ni bob tro.

Y tymor yma rydym yn edrych ar hanes Ruth a Naomi, gan ymchwilio’r thema o ‘glynnu gyda’n gilydd’. Cawn glywed sut oedd Ruth yn ffrind da i Naomi pan oedd Naomi yn mynd trwy amser annodd iawn – a chawn ein atgoffa am y ffrind gorau un, Iesu, wnaeth ein caru gymaint rhoddodd ei fywyd, ac sydd bob tro yn glynnu gyda ni os trown ato mewn gweddi.

Yn ystod y gwasanaeth rydym wedi bod yn chwarae gêm hwyliog i gofio’r thema, ac wedi bod yn mwynhau canu llu o ganeuon am Iesu’r ffrind anhygoel o dan arweiniad Susan Williams, sydd yn gwirfoddoli yn llawn hyder a llawenydd bob tro – diolch iddi.

Os hoffech wybod mwy am y gwasanaethau tymor yma, neu dderbyn copi o’r cyflwyniad PowerPoint, cysylltwch a Catrin. Neu, os ydych am i Catrin ymweld a’ch ysgol chi croeso hefyd i chi gysylltu.

Edrych ymlaen i ymweld a phawb yn fuan!

Comments are closed.