Ffarwelio â Catrin; a chroesawu Susan.

Mae’n chwith iawn gorfod cyhoeddi y bydd Catrin Hampton yn gadael ei swydd gyda Chynllun Efe (a Chaersalem, Caernarfon a Scripture Union Cymru) yr haf hwn. Mae hi a Corey ei gwr wedi cael eu penodi i swyddi gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn Sir Gaerfyrddin. Dymunwn yn dda i’r ddau wrth ddiolch i Catrin am ei gwasanaeth arbennig yn ein plith dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae wedi rhoi o’i gorau i’r gwaith, ac wedi ennill calon pawb ohonom. Bydd yn chwith iawn, iawn hebddi; ac fe welwn ei cholli yn fawr. Diolch i ti, Catrin am bopeth; am dy dystiolaeth, dy ymroddiad, dy ffyddlondeb, dy gyfeillgarwch, dy arweiniad a’th gwmniaeth yn y gwaith. Bendith Duw fo arnat ti aCorey wrth i chi baratoi i symud i’r ardal newydd, a phob nerth ar gyfer y swyddi newydd. Heb unrhyw amheuaeth, gallwn ddweud y bydd y bobl y byddi di a Corey yn eu gwasanaethu yn freintiedig o’ch cael yn eu plith.

 

Wrth ddiolch i Catrin am ei gwaith, mae’n fraint fawr cael cyhoeddi hefyd ein bod wedi penodi olynydd iddi. Susan Williams, Ceunant, Llanrug yw Gweithiwr newydd Cynllun Efe (a Chaersalem Caernarfon a Scripture Union Cymru). Mae pawb sy’n gwybod unrhyw beth am Gynllun Efe yn gwybod am ymroddiad Susan i’r gwaith ers blynyddoedd. Mi wnaeth hi gynnal gwaith yr ysgolion am fisoedd y llynedd wedi i Andrew adael ei swydd a chyn i Catrin gael ei phenodi, ac mae wedi cydweithio â Catrin yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Ymddiswyddodd Susan yn ddiweddar o fod yn Ysgrifennydd ac un o Ymddirieolwyr Cynllun Efe er mwyn medru ymgeisio am y swydd hon. Wedi mynd trwy’r broses benodi, wedi’r hysbysebu a’r cyfweliad, rydym yn falch iawn o gyhoeddi mai Susan a benodwyd i’r swydd, i olynu Catrin. Edrychwn ymlaen at gael y fraint o gydweithio â hi eto. Llongyfarchiadau mawr, Susan, a bendith Duw fo arnat yn y gwaith. 

Comments are closed.