Croeso, Susan

Mae’n braf cael dweud fod Susan Williams yn brysur yn barod yn ei swydd newydd fel Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Cynllun Efe.  Mae wedi cychwyn ers dechrau mis Medi.  Yn ogystal â gwaith Efe bydd Susan yn gweithio gydag eglwys Caersalem Caernarfon a Scripture Union Cymru.  Mae CIC Llanberis wedi cyfarfod yn barod a bydd CIC Llanrug yn ail ddechrau nos Wener, Medi 21.  Mae Susan eisoes yn brysur yn yr ysgolion ac yn edrych ymlaen at ddatblygu rhai pethau newydd dros y misoedd nesaf.  Croeso cynnes, Susan, a phob dymuniad da.

Pan gawsom wybod y byddai Catrin Hampton yn symud o’i swydd gyda Chynllun Efe ddiwedd yr haf mi benderfynodd Susan ei bod am ymddiswyddo o fod yn un o ymddiriedolwyr Cynllun Efe er mwyn medru bod yn rhydd i wneud cais am y swydd os byddem yn penderfynu mynd ati i benodi gweithiwr newydd i olynu Catrin.  Yn ogystal â bod yn un o’r ymddiriedolwyr, Susan hefyd oedd Ysgrifennydd Cynllun Efe, ac mae felly wedi bod yn rhan allweddol o’r gwaith o’r cychwyn.  Mi fentrodd hefyd roi heibio ei swydd fel athrawes ddiwedd tymor yr haf er mwyn medru bod yn rhydd i wneud cais am y swydd gyda Chynllun Efe.

Er bod ganddi gysylltiadau mor agos â’r gwaith, mi fu raid i Susan gyflwyno cais ffurfiol a chael cyfweliad ffurfiol fel unrhyw ymgeisydd posibl arall am y swydd.  Wedi dilyn y drefn arferol a’r broses swyddogol, yr oeddem yn falch iawn o fedru cynnig y swydd i Susan ac yn falch iawn wrth gwrs ei bod hithau wedi ei derbyn.

Croeso cynnes iddi, a phob bendith yn yn gwaith.

Cynhelir Cyfarfod Comisiynu Susan i’r swydd newydd yng Nghanolfan y Capel, Caeathro am 7.00 o’r gloch, nos Iau, Hydref 18.

Comments are closed.