CIC LLANRUG

Bydd CIC Llanrug yn ail gychwyn yng Nghapel y Rhos am 7.00 o’r gloch, nos Wener Medi 21.  Croeso cynnes i bawb o oed ysgol uwchradd.

Poster CIC Llanrug Tymor 1

Comments are closed.