Bore Hwyl

Cafwyd dwy awr lwyddiannus yn y Bore Hwyl yn Capel Coch ddydd Sadwrn, Hydref 6.  Trefnwyd ar gyfer plant dan 7 oed ac roedd yn braf iawn cael croesawu plant a’u rhieni i’r capel.  Roedd pawb yn amlwg wedi mwynhau’r neidio a’r paentio wynebau a’r gwaith crefft a’r canu a’r holl deganau.  Diolch yn fawr i bawb am eu help – roedd cymaint o bobl wedi chwarae rhan un ffordd neu’r llall.  Diolch yn fawr.  Barod am y nesa rwan!


Comments are closed.