Cyfarfod Comisiynu

Cynhelir

Cyfarfod Comisiynu Susan Williams

yn Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd

Cynllun Efe, Caersalem a Scripture Union

yng

Nghanolfan y Capel, Caeathro

am 7.00 o’r gloch

nos Iau, Hydref 18, 2018

Croeso cynnes i bawb

 

 

Comments are closed.