Gweithgareddau

Gwaith Ysgolion

Mewn cydweithrediad gyda Capel Caersalem a Scripture Union, mae Catrin a’r tîm yn ymweld a 13 o ysgolion cynradd Y Fro yn rheolaidd, gan gynnig gwasanaeth o stori beiblaidd a chanu er mwyn cyflwyno neges y Beibl i’r disgyblion.

Mae hefyd sawl tîm ‘Agor y Llyfr’ yn yr ardal yn cynnal gwasanaethau trawiadol ble ceir plant y cyfle i fod yn rhan o stori beiblaidd.

 

Ieuenctid

Ceir clwb ieuenctid bywiog bob pythefnos ar Nôs Wener rhwng 7 a 8:30 yn festri Capel Coch, Llanberis. Yma byddwn yn mwynhau chwarae gemau, cael cyfle i sgwrsio, bwyta snacks, a dysgu a thrafod y beibl gyda’n gilydd.

Ar hyn o bryd yn y clwb ieuenctid (CIC) rydym yn dilyn cyfres ‘Stori Wir’ Scripture Union – cyfle i ymchwilio a yw’r beibl yn wir, i glywed gan bobl ifanc sydd yn Gristnogion yn rhannu eu stori nhw o ddod i adnabod Iesu, a chael trafod beth yw ein ymateb ni.

Os hoffech weld clwb ieuenctid yn eich ardal chi, croeso i chi gysylltu a Catrin i gael sgwrs.

Mae hefyd cyfle i’r ieuenctid fynychu cyrsiau ffantastic Coleg Y Bala sawl tro y flwyddyn, a gellir cael mwy o wybodaeth amdanynt yma:  www.colegybala.org

Teuluoedd

Mae oedfaon teulu yn amser gwych i groesawu teuluoedd o’r ardal i mewn i gymuned y Capel, ac i glywed am Iesu mewn ffordd hygyrch a hwyliog. Cynhelir Oedfaon Teulu ar draws capeli’r Fro, a gellir cael mwy o wybodaeth gan yr eglwysi’n uniongyrchol.

Os hoffech i Catrin gynnal oedfa deulu yn eich capel, croeso i chi gysylltu. Rydym hefyd bob amser yn meddwl am ffyrdd ffres a hygyrch i gysylltu cymunedau teuluol gyda’r capeli, felly os oes gyda chi syniad neu am gynnal digwyddiad ‘estyn allan’ byddai Catrin wrth ei bodd yn dod i ymuno â chi yn hynny.