Amdanom Ni

Bwriad a gweddi Cynllun EFE yw;

“..cyflwyno Iesu i blant, ieuenctid a theuloedd yn y gobaith y deuant i brofi cyflawnder y bywyd o adnabod a dilyn yr Arglwydd Iesu Grist.”

Rydym yn mwynhau cael gwasanaethu’r Fro er mwyn cyflwyno’r efengyl yn glîr a hwylus i blant, ieuenctid a theuluoedd.

Ar hyn o bryd, Catrin Hampton o Gaernarfon yw gweithiwr cyflogedig Cynllun EFE, ers Mis Medi 2017. Mae Catrin ar gael am sgwrs gyda chi neu’ch eglwys os hoffech gymorth neu syniadau ynglŷn a mynd o amgylch y gwaith o wasanaethu plant, ieuenctid a theuluoedd. Gellir cysylltu â hi ar catrinh@scriptureunion.org.uk

Mae Cynllun EFE ar hyn o bryd yn cyd-weithio gyda;

Ysgolion – Trwy gynnal gwasanaethau a gweithgareddau, gan gynnwys ‘Agor Y Llyfr’
Ysgolion Sul – Cyfle i rannu gyda phlant a ieuenctid ar y Sul
Clybiau Ieuenctid – Mae clybiau Caersalem, Caernarfon a Capel Coch, Llanberis yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn agored i unrhyw berson ifanc oed Ysgol Uwchradd.
Gwasanaethau Teulu – Mae Catrin ac eraill yn cynnal amryw wasanaeth teulu hwyliog er mwyn rhannu am Iesu gyda plant a theuluoedd

… ac amryw o weithgareddau eraill! Os oes gyda chi syniad neu os hoffech Catrin ymweld a’ch eglwys neu glwb plant/ieuenctid – croeso i chi gysylltu a catrinh@scriptureunion.org.uk