MOLI

MOLI4

Gwasanaeth amgen misol Capel Coch yw “MOLI” (Mwy O Le i Iesu).  Yn yr oedfa hon rydym ni’n trio gwneud pethau ychydig bach yn wahanol a llai ffurfiol gan ddefnyddio caneuon modern (yn ogystal ag emynau traddodiadol), fideos, sgets ac wrth gwrs agor y Beibl er mwyn gweld beth sydd gan Dduw i ddweud wrthon ni heddiw.  Nod y gwasanaeth yw, fel mae’r enw’n awgrymu, i wneud mwy o le i’r Iesu yn ein bywydau heddiw fel y gallwn ddod yn debycach iddo fo a’i rannu efo pobl eraill.  Y mae’r oedfa yma yn cael ei drefnu yn arbennig efo pobl ifanc mewn golwg, ond nid yn unig ar gyfer pobl ifanc ydi e ond ar gyfer pob oedran yn y capel.

Mae angen edrych eto ar drefniadau MOLI a cheir rhagor o fanylion pan fydd wedi penderfynu sut i barhau’r gwaith hwn.