CEFNOGI’R GWAITH YN ARIANNOL

Yr ydym yn ddiolchgar i bawb sy’n cefnogi gwaith Efe yn ariannol.

Os ydych yn dymuno cefnogi’r gwaith, gallwch anfon eich cyfraniad at Drysorydd Cynllun Efe:

Mr Clive James

18 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL

Ffôn: 01286 674806

e-bost: clivejames1807@btinternet.com

Os ydych yn dymuno cyfrannu’n rheolaidd at y gwaith, gallwch lawrlwytho’r ffurflen ‘Gorchymyn Banc’ isod, neu anfon am gopi ohoni at y Trysorydd (enw a chyfeiriad uchod).

GorchymynBanc

UN O FIL ac UN O GANT

Dau gynllun arbennig yw’r rhain sy’n galluogi pobl i gefnogi gwaith Efe.

Mae cynllun UN O FIL yn gwahodd pobl ‘i fod yn un o fil’ trwy gyfrannu £20 y flwyddyn at y gwaith.  Yn ddelfrydol, rydym yn gobeithio cael 1,000 o bobl i wneud hyn.

Mae cynllun UN O GANT yn gwahodd pobl i gyfrannu £100 y flwyddyn at y gwaith.  Yn ddelfrydol, rydym yn gobeithio cael 100 o bobl i wneud hyn.

Am ragor o fanylion a ffurflenni ar gyfer y naill gynllun neu’r llal cysylltwch â’r Trysorydd.

Byddwn yn gwneud apêl yn eglwysi’r fro ar ran y cynllun UN O FIL ar gyfer 2014 yn ystod mis Mawrth eleni.