Grwpiau

Cynhelir y clybiau hyn ar y cyd â chapeli ac eglwysi lleol.

Cliciwch ar “Newyddion diwedderaf” ar gyfer y diwedderaf ynglyn a’r clybiau, a “Dyddiadur” er mwyn gweld beth sy’n digwydd o wythnos i wythnos.

Pam fod y clybiau yma’n bodoli?

Y mae’r clybiau yma i gyd yn bodoli er mwyn helpu’r bobl ifainc i ddod wyneb yn wyneb efo Iesu go iawn y Beibl a deall beth mae hi yn ei olygu i’w ddilyn ef mewn gwirionedd.  Ond mae’n bwysig pwysleisio nad  llenwi eu pennau efo ffeithiau amdano ydan ni am ei wneud, ond iddynt ddod i’w adnabod ef fel person!

CIC Llanrug/Bethel

I BWY?

Pobl ifanc Blwyddyn 7-13.

BETH?

Clwb Ieuenctid Cristnogol Capel y Rhos a Chapel Cysegr ydyw.  Dysgu am Iesu trwy darllen ac astudio’r Beibl, gemau, gweithgareddau a phenwythnosau i ffwrdd yng Ngholeg y Bala.

PRYD?

7.00 – 8.30yh, bob yn ail Nos Wener yn ystod y tymor.  Dyma dyddiau ar gyfor y tynmor sydd i ddod:

LLE?

Y Festri, Capel y Rhos, Llanrug.

CICiau Llanberis

I BWY?

Pobl ifanc Blwyddyn 6 ac i fyny.

BETH?

Clwb Ieuenctid Cristnogol Capel Coch ydyw.  Dysgu am Iesu trwy darllen ac astudio’r Beibl, gemau, gweithgareddau a phenwythnosau i ffwrdd yng Ngholeg y Bala.

PRYD?

7.00 – 8.30yh, bob yn ail Nos Wener yn ystod y tymor.  Dyddiadau sydd yn weddill ar gyfer y tymor yma yw a ganlyn:

LLE?

Capel Coch, Llanberis.

 

 

Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r clybiau uchod, cewch gysylltu ag Andrew Settatree ar 07929916181 neu gosodcoeden@hotmail.com

Ar gyfer CIC Llanrug cewch hefyd gysylltu efo Parch Marcus Robinson  ar 01248 671255.

Ar gyfer CICiau Llanberis, cewch hefyd gysylltu efo Parch John Pritchard ar 01286 872390.