Ysgolion

Gwasanaethu Ysgolion y Fro

Mae Catrin yn ymweld √Ę’r holl ysgolion cynradd yn ardal Efe i gynnal gwasanaethau. Ers i Andrew Settatree adael ei swydd gyda Chynllun Efe, mae Susan Williams wedi bod yn gwasanaethu’r ysgolion ar ein rhan, ac mae’n parhau i wneud hynny gyda Catrin ar hyn o bryd.

Ysgol Dolbadarn (Llanberis)

Ysgol Gwaun Gynfi (Deiniolen)

Ysgol Llanrug

Ysgol Cwm-y-Glo

Ysgol Bethel

Ysgol Penisarwaun

Ysgol Waunfawr

Ysgol Rhiwlas

Ysgol Bontnewydd

Mae Catrin wedi dechrau ymweld ag ysgolion cynradd yng Nghaernarfon erbyn hyn hefyd.

Os hoffech chi drefnu i Andrew dod i mewn i’ch Ysgol, y mae’n croeso i chi gysylltu ag ef. ¬†Cliciwch ar ‘Cysylltu’ o dan ‘Amdanom Ni’.