Capeli / Eglwysi

Dyma rai o’r capeli a’r eglwysi y mae Cynllun Efe wedi cyd-weithio gyda nhw hyd yn hyn, boed hynny trwy sefydlu clybiau ieuenctid, helpu efo gwasanaethau teuluol neu ymweld â’u hysgolion Sul.  Os hoffech i Gynllun Efe ymwneud â’ch capel chi, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Capel Coch, Llanberis (EBC)

(Y Parchg John Pritchard)

Cefnywaun  ac Ebeneser, Deiniolen

(EBC & A)

(Y Parchg John Pritchard)

Eglwys Sant Padarn, Llanberis

(Eglwys yng Nghymru)

(Y Parchg Ddr Carol Roberts)

 Capel y Rhos, Llanrug (EBC)

(Y Parchg Marcus Robinson)

Capel Cysegr, Bethel (EBC)

(Y Parchg Marcus Robinson)

 Capel Caeathro (EBC)

(Y Parchg Marcus Robinson)

Eglwys y Waun, Waunfawr (EBC)